Gezinstherapie

Problemen in de omgang met en opvoeding van kinderen hebben hun weerslag op het gehele gezin. Er ontstaan automatische patronen waar meestal niemand bewust voor kiest maar waar iedereen zich naar gaat voegen. We spreken dan geregeld over een negatieve spiraal waar elk gezinslid last van ondervindt. Zo kan het gebeuren dat een kind veel boosheid uit in het gezin waar de broertjes of zusjes last van hebben. Die gaan hun broer of zus meer vermijden waardoor het kind nog bozer wordt. Of ouders hebben heel verschillende ideeën over hoe hun kinderen opgevoed zouden moeten worden en kunnen het daar niet over eens worden. Dit leidt tot onduidelijkheden bij de kinderen die op hun beurt ouders weer gaan uitproberen. Ouders reageren vanuit hun verschillende ideeën weer op deze situaties en de negatieve spiraal gaat maar door.

Gezinstherapie betekent het samen met een gezin inzicht krijgen in hun (vastgelopen) patronen en interacties en zoeken naar een nieuw en positiever evenwicht. Een nieuw evenwicht waarbij elk gezinslid zich uiteindelijk prettiger kan gaan voelen en kan groeien in zijn persoonlijke ontwikkeling. De vorm binnen gezinstherapie kan zeer verschillend zijn, afhankelijk van de leeftijden en wensen van de gezinsleden. Bij gezinnen met jongere kinderen worden standaard non-verbale technieken gebruikt. Voor meer informatie over gezinstherapie kunt u kijken op de website van de nvrg, www.nvrg.nl (wat is systeemtherapie)

Neem contact op

Weet u al wat voor behandeling u wilt of nodig heeft, neem dan gerust meteen contact op.

Vertrouwelijk

Alle hulpverleners, dus ook psychologen & psychotherapeuten, zijn gehouden aan hun beroepscode. Dat betekent dat alles wat u mij stuurt en met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Contact opnemen

Diensten