Indviduele psychotherapie

Wanneer er gekozen wordt voor individuele psychotherapie, zal samen met het kind/jongere worden gekeken welke werkwijze goed aansluit. Elk kind/jongere is uniek en het ene kind/jongere kan zijn emoties, gevoelens en gedachten het beste uiten door te spelen terwijl de ander liever creatieve materialen gebruikt of juist praten prettig vindt. Van belang is dat een kind zich veilig en prettig voelt om te kunnen uiten wat hem of haar bezighoudt. De vorm van de therapie wordt dus altijd afgestemd op waar een kind/jongere zich het beste in kan uiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om voornamelijk:

  1. Speltherapie

  2. Creatieve therapie

  3. Cognitieve gedragstherapie

Meestal zal het gaan om elementen uit deze verschillende methodieken.

Voor meer specifieke informatie over verschillende stromingen kunt u de volgende links raadplegen:

www.vgct.nl  (informatie over cognitieve gedragstherapie)

www.vgcp.nl (informatie over cliëntgerichte therapie)

Vaak is er al veel gebeurd in het leven van kinderen/jongeren voor ze in therapie komen. Geregeld ondervinden kinderen/jongeren dan ook chaos in hun hoofd. Ze kunnen zich niet direct uiten omdat ze zelf ook niet weten waarom ze zich niet prettig voelen laat staan hoe het is ontstaan. Maar ook komt het voor dat kinderen/jongeren al zolang gewend zijn aan hun strategieën dat ze deze niet snel durven te veranderen. Centraal staat het werken vanuit een situatie waarin een kind/jongere zichzelf mag zijn en samen met de therapeut kan zoeken naar manieren om zich weer prettiger te voelen. Afstemming met ouders is dan ook noodzakelijk aangezien ouders over het algemeen veel ideeën hebben over wat hun kind nodig heeft.

Therapie vindt in principe wekelijks plaats en een sessie duurt 45 minuten.

Neem contact op

Weet u al wat voor behandeling u wilt of nodig heeft, neem dan gerust meteen contact op.

Vertrouwelijk

Alle hulpverleners, dus ook psychologen & psychotherapeuten, zijn gehouden aan hun beroepscode. Dat betekent dat alles wat u mij stuurt en met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Contact opnemen

Diensten