Ouderbegeleiding

Over het algemeen willen ouders aan hun kind de beste zorg bieden die het kind nodig heeft. Soms lopen ouders, vaak tot hun eigen teleurstelling of frustratie, vast in eigen mogelijkheden die zorg volledig te bieden.

Ouderbegeleiding heeft het doel ouders te  informeren en te ondersteunen in  het therapieproces van hun kind

Voorbeelden van vragen in ouderbegeleiding:

  1. wanneer een kind veel heeft meegemaakt en/of veel kwetsbaarheden heeft in zijn ontwikkeling. Zo kan uw kind bijvoorbeeld veel moeite hebben om zich te concentreren of komt afspraken niet na.

  2. uw kind wordt misschien gepest en voelt zich daardoor verdrietig. U als ouder heeft het gevoel uw kind niet te kunnen bereiken of te kunnen helpen.

  3. ouders van een jonge baby merken soms dat het ouderschap niet is wat ze  ervan verwacht hadden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een kindje dat veel extra zorg nodig heeft door vroeggeboorte of veel medische ingrepen. Maar ook kan uw kind veel huilen en moeilijk troostbaar zijn.

Er wordt in deze voorbeelden een groot beroep gedaan op het inzicht en de mogelijkheden van ouders. Soms gebeurt het dat ouders merken dat ze vastlopen en de zorg in mindere mate kunnen bieden dan dat ze zouden wensen. Wat ze ook proberen, niets lijkt te helpen.

Daarnaast kan het voorkomen dat u als ouder vanuit uw eigen achtergrond of eigen problematiek moeite ondervindt in de omgang met uw unieke kind. Soms komen problemen in het huidige functioneren naar boven, zoals bijvoorbeeld echtscheiding, ongewenste werkeloosheid, eigen psychische problematiek. Maar ook kunnen oude patronen vanuit de eigen jeugd of opvoeding weer naar boven komen. In die situatie kunt u als ouder merken dat u eigen vragen heeft en geregeld niet weet welke aanpak of omgang goed is voor uw kind.

In al deze voorbeelden kan ouderbegeleiding gekozen worden. De focus zal vooral liggen op het weer aanboren van eigen krachten en het inzichtelijk maken van eigen krachten en valkuilen in de omgang met het kind.

Frequentie van ouderbegeleiding is doorgaans eens in de twee weken 45 minuten.

Neem contact op

Weet u al wat voor behandeling u wilt of nodig heeft, neem dan gerust meteen contact op.

Vertrouwelijk

Alle hulpverleners, dus ook psychologen & psychotherapeuten, zijn gehouden aan hun beroepscode. Dat betekent dat alles wat u mij stuurt en met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Contact opnemen

Diensten