Info voor ouders

Informatie voor ouders

Alle ouders hebben wel eens zorgen om hun kind, maar als deze zorgen langere tijd aanhouden of de zorgen toenemen, is het goed om professionele hulp te zoeken.
In de ontwikkeling van kinderen kunnen zich problemen voordoen die niet altijd even gemakkelijk op te lossen zijn. Het gaat dan gaan om emotionele problemen die verschillende klachten tot gevolg kunnen hebben.

Het kan gaan om klachten als:

 1. Angstig zijn, zoals faalangst, veel piekeren, snel in paniek raken

 2. Somberheid, zich ongelukkig voelen

 3. Slecht slapen

 4. Moeite hebben om met andere kinderen om te gaan

 5. Pesten of gepest worden

 6. Eetproblemen

 7. Zindelijkheidsproblemen

 8. Moeite hebben zich te concentreren

Ook kunnen er in de vroege ontwikkeling al zorgen zijn zoals ouders het gevoel hebben dat hun baby:

 1. Niet geïnteresseerd lijkt in contact

 2. Zich moeilijk laat troosten

 3. Druk is en moeilijk te kalmeren lijkt

Invloed op de omgeving

Deze klachten resulteren vaak in steeds meer moeilijkheden in de thuissituatie zoals:

 1. Ouders voelen zich overvraagd door alle eisen die hun kind aan ze stelt

 2. Er zijn steeds meer ruzies met broertjes en zusjes

 3. Ouders hebben het gevoel hun kind niet meer te kunnen bereiken

 4. Op school en\of de sportvereniging gaat het niet (meer) goed

Geregeld liggen aan deze ervaren moeilijkheden andere problemen ten grondslag zoals een traumatische ervaring, verlies van een geliefd persoon, scheiding van de ouders. Maar daarnaast kan ook de levensfase van een kind aanleiding zijn voor een toename van problemen. Het kan gaan om bijvoorbeeld een puber die zich af begint te zetten of een peuter die niet alleen gelaten wil worden of alleen nog maar de strijd aan gaat. Ouders hebben vaak vragen over hoe ze hun kind kunnen ondersteunen in deze nieuwe levensfase aangezien hun eerdere aanpak niet meer lijkt te werken.

Neem contact op

Weet u al wat voor behandeling u wilt of nodig heeft, neem dan gerust meteen contact op.

Vertrouwelijk

Alle hulpverleners, dus ook psychologen & psychotherapeuten, zijn gehouden aan hun beroepscode. Dat betekent dat alles wat u mij stuurt en met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Contact opnemen

Diensten