Klachtenregeling

Hoe te handelen bij klachten?

In de praktijk is het de intentie om zo goed mogelijk te zoeken naar een gezamenlijk behandelplan. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin men zich niet meer prettig voelt bij de samenwerking. In die situaties is het belangrijk dat u dit bespreekbaar maakt met mij zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Wanneer u het gevoel heeft dat dit niet mogelijk is of u merkt dat dit niet het resultaat geeft dat u wenst is er een mogelijkheid dit te bespreken met een onafhankelijke bemiddelaar via de LVVP, Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Is uw probleem hierdoor niet op te lossen dan bestaat de mogelijkheid om de klachtencommissie in te schakelen.

Via de website van de LVVP vindt u de juiste informatie (www.lvvp.nl)

Praktijk voor psychotherapie Ingeborg Zweers-Meester is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd in 2019 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar’. 

Rechten

Wanneer u in behandeling komt bij mijn praktijk vind ik het belangrijk u zo goed mogelijk te informeren over de werkwijze, over vergoedingen en over de (wettelijke) kaders van ons werk. Bij aanvang bespreken wij dit met u en u ontvang van ons een brief waarin we deze zaken op hoofdlijnen toelichten. Wij vragen u deze brief zorgvuldig te lezen en te ondertekenen, waarmee u aangeeft kennis te hebben genomen van de inhoud van deze brief en akkoord gaat met de voorwaarden.

Klinisch psychologen en psychotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register. Zij zijn verplicht om zich bij de uitoefening van het beroep te houden aan de beroepscodes die voor hen zijn opgesteld, te weten de Beroepscode voor Psychologen en de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Door de overheid zijn er enkele wetten opgesteld welke het kader vormen voor uw behandeling (Wet BIG, WGBO en WKCZ). Het gaat hierbij onder andere om: de behandelrelatie, geheimhoudingsplicht, het behandelplan, dossierrechten en klachtrecht. Deze onderwerpen worden in de cliëntfolder van de LVVP verder uiteengezet. Zie: link LVVP

Neem contact op

Weet u al wat voor behandeling u wilt of nodig heeft, neem dan gerust meteen contact op.

Vertrouwelijk

Alle hulpverleners, dus ook psychologen & psychotherapeuten, zijn gehouden aan hun beroepscode. Dat betekent dat alles wat u mij stuurt en met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Contact opnemen

Diensten