Medicamenteuze behandeling

Mijn naam is Josien de Vries, en ik ben werkzaam als Verpleegkundig Specialist-GGZ binnen de Kinder- en Jeugd GGZ. Ik ben me ervan bewust dat Verpleegkundig Specialist-GGZ een relatief nieuw beroep is binnen ons vakgebied. Als Verpleegkundig Specialist-GGZ ben ik gemachtigd om zelfstandig te handelen conform artikel 36 van de Wet BIG. Dit betekent dat ik optreed als een onafhankelijke behandelaar met de bevoegdheid om UR-geneesmiddelen voor te schrijven en medicatietrajecten te begeleiden. Met enthousiasme zet ik mijn expertise en ervaring in ter ondersteuning van kinderen en jongeren in hun mentale gezondheid, waarbij ik één dag per maand werk binnen de praktijk van Ingeborg Zweers.

Neem contact op

Weet u al wat voor behandeling u wilt of nodig heeft, neem dan gerust meteen contact op.

Vertrouwelijk

Alle hulpverleners, dus ook psychologen & psychotherapeuten, zijn gehouden aan hun beroepscode. Dat betekent dat alles wat u mij stuurt en met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Contact opnemen

Diensten