Multidisciplinaire Samenwerking

Ik werk nauw samen in een multidisciplinair team met klinisch psychologen, gz psychologen en psychotherapeuten uit de directe omgeving. Wanneer geïndiceerd, is samenwerking of doorverwijzing direct mogelijk.
Daarnaast werk ik samen met een psychiater wanneer de inschatting wordt gemaakt dat medicatie zinvol zal zijn.
Ik werk ook samen met een schoolpsycholoog/orthopedagoog generalist wanneer schoolonderzoek of een intelligentiebepaling geïndiceerd is.
Er is een ambulante behandelaar beschikbaar wanneer thuisondersteuning of ondersteuning op bijvoorbeeld school zinvol is.
Er wordt zo licht mogelijke zorg ingezet maar waar nodig is er veel extra ondersteuning mogelijk vanuit de verschillende samenwerkende disciplines.

Neem contact op

Weet u al wat voor behandeling u wilt of nodig heeft, neem dan gerust meteen contact op.

Vertrouwelijk

Alle hulpverleners, dus ook psychologen & psychotherapeuten, zijn gehouden aan hun beroepscode. Dat betekent dat alles wat u mij stuurt en met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Contact opnemen

Diensten