Vergoeding

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Bespreek het met uw huisarts, de jeugdarts of medisch specialist, met de medewerkers van het CJG, of ga naar het wijk- of buurtteam (ook wel samen-doen team genoemd) bij u in de buurt.
Zij kunnen uw kind verwijzen naar de juiste jeugdhulp en zo nodig ook doorverwijzen naar mijn praktijk. Wanneer er een verwijzing is door hen geeft de gemeente een beschikking af. Dat betekent dat de zorgvraag waarvoor u wordt verwezen wordt vergoed door de gemeente.

Zorg wordt volledig vergoed door de gemeente wanneer er een beschikking is afgegeven. Praktijk voor Psychotherapie Ingeborg Zweers-Meester verleent zorg, zoals beschreven staat in de Jeugdwet, en is hiertoe verbonden aan regionale samenwerkingsverband RSJ IJsselland. Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) is het regionale samenwerkingsverband van de elf gemeenten in de regio IJsselland als het gaat om de uitvoering van de taken uit de Jeugdwet. De gemeenten zijn:

 • Dalfsen
 • Deventer
 • Hardenberg (Let op: tot 01-01-2023!)
 • Kampen
 • Olst-Wijhe
 • Ommen
 • Raalte
 • Staphorst
 • Steenwijkerland
 • Zwartewaterland
 • Zwolle

De regionale samenwerking faciliteert de lokale werking: Als de cliënt woonachtig is in 1 van deze gemeenten dan wordt de zorg door de gemeente vergoed (mits een verwijzing aanwezig is). Woont de cliënt buiten deze gemeenten, maar is er een wens om zorg te ontvangen van de Praktijk voor Psychotherapie Ingeborg Zweers-Meester, dan kan dit aangevraagd worden bij de eigen gemeente. De gemeente beslist vervolgens of de zorg aan cliënt vergoed wordt.

Denkt u er zelf wel aan de gemaakte afspraken na te komen. Wanneer u een afspraak wilt afzeggen dient u uiterlijk 24 uur voor de afspraak dit te doen. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt een bedrag van €40,- aan u in rekening te brengen voor de tijd die voor u is gereserveerd.

Neem contact op

Weet u al wat voor behandeling u wilt of nodig heeft, neem dan gerust meteen contact op.

Vertrouwelijk

Alle hulpverleners, dus ook psychologen & psychotherapeuten, zijn gehouden aan hun beroepscode. Dat betekent dat alles wat u mij stuurt en met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Contact opnemen

Diensten