Werkwijze

Na de telefonische aanmelding worden ouders samen met hun kind uitgenodigd voor een intake. Tijdens de intake worden de klachten en de hulpvraag besproken. We kijken samen hoe een ieder tegen de problemen aankijkt. Daarna volgen twee gesprekken en/of spelcontacten met uw kind en een gesprek met u als ouders. In het gesprek met u als ouders staat de ontwikkeling van uw kind centraal. Er wordt (in overleg) tevens informatie opgevraagd bij school over de visie van de school op de ontwikkeling van uw kind. Na deze gesprekken volgt een adviesgesprek waarin het diagnostisch beeld wordt besproken. Aan de hand van dit beeld wordt ook besproken of verder onderzoek nodig is en of verdere behandeling zinvol is.

Het advies voor verdere behandeling kan bestaan uit:

Ook kan geadviseerd worden om te verwijzen naar een andere setting wanneer de hulp binnen de praktijk niet geboden kan worden.

 

 

Neem contact op

Weet u al wat voor behandeling u wilt of nodig heeft, neem dan gerust meteen contact op.

Vertrouwelijk

Alle hulpverleners, dus ook psychologen & psychotherapeuten, zijn gehouden aan hun beroepscode. Dat betekent dat alles wat u mij stuurt en met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Contact opnemen

Diensten